Skontaktuj się z nami

Mapa BIG

Biuro – Łódź

telefon  +48(42)67 62 778
Fax  +48(42)67 62 819
mail   ameet@ameet.pl
adres   ul.Nowe Sady 6, 94-102 Łódź 

Dział Handlowy

Kalendarz  pn-pt
Zegar  9:00 – 17:00
 telefon 695 515 118

 

Dział Marketingu

Kalendarz pn – pt
Zegar 9:00 – 17:00
telefon (42) 27 92 249, (42) 27 92 228, (42) 27 92 252

B2B

telefon (42) 27 92 275
mail  b2b@ameet.pl

Ameet Sp. z o.o. , ul. Nowe Sady 6, 94-102 Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000153316, NIP: 7251008557, REGON: 470945653,  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN